VIEW NEWSLETTER WITH YOUR BROWSER ADD THIS ADDRESS TO YOUR CONTACTS


"Interleaving_bitmap_1"
led, cardboard and paper, 59,4 x 84,1 cmInauguració · Inauguración · Opening

Dimarts 26 de març de 2019, de 19 a 21h.
Martes 26 de marzo de 2019, de 19 a 21h.
Tuesday 26 March 2019, from 7 to 9 pm.


Exposició | Exposición | Exhibition

Del 26 de març al 12 d'abril de 2019
Del 26 de marzo al 12 de abril de 2019
From 26 March to 12 April 2019


Presentació | Presentación | Book presentation
"SouthCentral 1991" Flipbook

Edició de 10 còpies del flipbook "SouthCentral 1991" de Jesús Etxart i Joaquim Ruiz Millet
Edición de 10 copias del flipbook "SouthCentral 1991" de Jesús Etxart y Joaquim Ruiz Millet
Edition of 10 copies of "SouthCentral 1991" flipbook, by Jesús Etxart & Joaquim Ruiz Millet


IMÁGENES : MAPA : HORARIO

L’exposició “PPT” concebuda exclusivament per a H2O, revela l’interès de l’artista per traçar la geometria humana i les entrellaçades experiències perceptives de 2088 “jouhatsu”-“evaporats digitals”- del cens japonès, a través de tres conjunts de treball inèdits: Kakemono (2018), tres fotos de gran escala, Interlaced (2018), tres cartrons evocant realitats de pantalles planes; i finalment, un film experimental, EyeCom_11 (2018).

El treball d’Etxart és agut i cru, qüestiona la realitat d’imatges, siguin visibles o “digi-evaporades”. Imatges que representen només una de les múltiples possibilitats de la condició no estàtica del mapa binari.

+ infoLa exposición “PPT” concebida exclusivamente para H2O, revela el interés del artista en trazar la geometría humana y las entrelazadas experiencias perceptivas de 2088 “jouhatsu”-“evaporados digitales”- del censo japonés, a través de tres conjuntos de trabajo inéditos: Kakemono (2018), tres fotos de gran escala, Interlaced (2018), tres cartones evocando realidades de pantallas planas; y finalmente, un film experimental, EyeCom_11 (2018).

El trabajo de Etxart es agudo y crudo, cuestiona la realidad de imágenes, sean visibles o “digi-evaporadas”. Imágenes que representan solo una de las múltiples posibilidades de la condición no estática del mapa binario.

+ infoThe exhibition conceived exclusively for H2O, reveals the artist's interest in tracking human geometry and perceptive interlaced experiences about 2088 Digivanished “jouhatsu”-“evaporated people”- of Japanese census. He explores it through three new work sets: Kakemono (2018), three large scale photographs, Interlaced (2018), three cardboards evoking flat screen realities; and, lastly, an experimental movie, EyeCom_11 (2018).

Etxart's work is sharp and raw while questioning reality pics, both visible and "digivanished". Pics that only remain among the many possibilities of a non-static condition of binary maps.

+ info
 
Carrer Verdi, 152
08012 Barcelona
T 934 151 801

http://www.h2o.es
Unsubscribe from this list : Subscribe to this list

Add galeria@h2o.es to your address book and make sure you receive all our communications.


*|REWARDS|*